Błonnik zwany inaczej włóknem pokarmowym, nieulega trawieniu przez enzymy przewodu pokarmowego człowieka. Spożycie błonnika ma znaczenie dla funkcjonowania przewodu pokarmowego.